ΕΓΓΥΗΣΗ

Τι καλύπτει η εγγύηση;

Εάν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα που καλύπτεται από την εγγύηση εντός 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, το Go Kart Center  θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν μέσω του δικτύου συνεργατών μετά την επαλήθευση του ελαττώματος.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί κάλυψης

Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα υλικών και κατασκευής.

Η εταιρία  Go Kart Center δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα προϊόντων που οφείλονται σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για παράδειγμα:

• Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, παραμέληση ή / και εσωτερική και εξωτερική φθορά.

• Γρατζουνιές, εκδορές, ή άλλες ζημιές που προκαλούνται στα εξωτερικά βαμμένα τμήματα του κράνους λόγω πτώσεων.

• Γρατσουνιές, εκδορές, χρωμάτων ή άλλες ζημιές που προκλήθηκαν στο κράνος λόγω προσκρούσεων ή έλλειψης σωστού καθαρισμού.

• Ζημιές που προκαλούνται από την εφαρμογή αυτοκόλλητου ή / και κόλλας.

• Ζημιές που προκύπτουν από ατυχήματα.

• Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο κράνος ή τον εξοπλισμό από το χρήστη ή από τρίτους.

• Ζημιές που προκύπτουν από οποιοδήποτε είδος χρώματος / βερνικιού που εφαρμόζεται στο προϊόν από το χρήστη ή από τρίτους.

• Αλλαγές χρώματος ή ζημιές που προκαλούνται από την έκθεση σε επιβλαβείς χημικές ουσίες.

• Αλλαγές χρώματος ή ζημιές που προκαλούνται από έκθεση σε ηλιακό φως ή / και πηγές θερμότητας.

• Αλλαγές στα χρώματα φθορισμού, που χρησιμοποιούνται στα γραφικά σε ορισμένα μοντέλα, ως αποτέλεσμα άμεσης και παρατεταμένης έκθεσης στο ηλιακό φως.

• Η χρήση ασύμβατων αξεσουάρ ή άλλων αξεσουάρ που δεν πωλούνται από την εταιρία Go Kart Center .

Μενού